Hyväksi havaittuja ensitiedon käytäntöjä ja kokemuksia. Vinkiksi ja opiksi. Kiitämme jo etukäteen kirjoittajia!

Sairaanhoitajan käytännön kokemus ensitiedosta lastensairaalasta. Sairaanhoitaja on mukana siinä tilanteessa, kun lääkäri kertoo perheelle lapsen tai vauvan sairaudesta. Ensitieto annetaan mahdollisimman rauhallisessa huoneessa, johon ei tule ulkopuolisia. Kollegat päivystävät puhelinta. Läsnä ovat mahdollisuuksien mukaan lapsen molemmat vanhemmat ja perheen kutsumat tukihenkilöt, esim. isovanhemmat. Mikäli molemmat vanhemmat eivät pääse paikalle, lääkäri kertoo toiselle vanhemmalle myöhemmin erikseen.

Lääkäri kertoo sairauden lääketieteellisen diagnoosin tai diagnoosiepäilyn ja vastaa perheen kysymyksiin. Lääkäri kertoo ensitiedon perhettä kuuntelevalla tavalla. Kun lääkäri lähtee pois tilanteesta, sairaanhoitaja jää perheen kanssa huoneeseen. Kokemus on osoittanut, että perheet ottavat tietoa vastaan pieninä palasina ja omaan tahtiinsa. Perheillä on usein tarve käydä aiempi keskustelu uudelleen läpi sairaanhoitajan kanssa. Sairaanhoitajan tärkein tehtävä on kuunnella perhettä siinä tilanteessa ja vastata kysymyksiin ja toiveisiin kullekin perheelle sopivalla tavalla. Tilanteessa sanallisen vuorovaikutuksen lisäksi on läsnä myös ei-sanallinen vuorovaikutus. Hiljaisuuttakin on hyvä sietää siinä tilanteessa.

Lapsi huomioidaan, ja hänen myönteisiä puoliaan voidaan tuoda esiin. Lasta katsotaan, ihastellaan, otetaan syliin ja hoidetaan kuten siihenkin asti on tehty. Lapsi ei ole muuttunut miksikään.

Tilanteessa hoitaja ja lääkäri ovat asiantuntijoita, mutta perheen kohtaaminen tapahtuu parhaimmillaan ihminen-ihminen tasolla. On myös sellaisia perheitä, jotka eivät päästä lähelleen. Sekin on hoitotyöntekijänä hyväksyttävä, mutta apua kannattaa tarjota. Perheet voivat kysyä myös sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastauksia.

Ensitieto on perheelle ainutkertainen tilanne, jossa heidän tarpeitaan tulee huomioida ja kunnioittaa. Tarvitaan moniammatillisen hoitohenkilökunnan yhteistyötä, jotta lääkäri ja sairaanhoitaja voivat olla läsnä perheen tukena niin kauan kuin on tarve.


Lyhyesti: Neljä vinkkiä ensitietotilanteeseen
  1. Moniammatillinen yhteistyö: Lääkäri-sairaanhoitajapari
  2. Rehellisyys. Kerrotaan se mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä.
  3. Luota siihen, että perhe kertoo omat tiedontarpeensa: kuuntele perhettä.
  4. Vältä fraaseja, jotka voivat olla loukkaavia vaikkakin hyvää tarkoittavia: ”Tiedän/ymmärrän miltä teistä tuntuu.”