Vammaisjärjestöjä


Tällä sivulla esitellään vammaisjärjestöjä vammaisen lapsen/nuoren ja perheen näkökulmasta. Vammaisjärjestöillä on paljon tarjottavaa vammaiselle lapselle ja nuorelle ja perheelle.

yhdessa.gif
Nämä esittelyt on laadittu, jotta
  • perheet löytäisivät ne järjestöt, joiden toiminnasta ja/tai palveluista voi olla heille iloa ja/tai hyötyä ja
  • vammaisjärjestöt löytäisivät uusia perheitä mukaan toimintaansa tai palveluidensa piiriin.

Hyvä vammaisjärjestön edustaja, liity wikiin, päivitä järjestösi tiedot tai liitä ne joukkoon! Tai ota yhteys Jaatiseen akseli(at)jaatinen.info.

Sisällysluettelo

Järjestö
Kenelle
VALTAKUNNALLISET KATTOJÄRJESTÖT
ADHD-liitto - ADHD-förbundet
Kaikki, kenen elämää aktiivisuuden- ja tarkkaavuuden ongelmat vaikeuttavat, diagnoosia ei tarvitse olla.

Autismi- ja Aspergerliitto
Autismin kirjosta kiinnostuneet

Epilepsialiitto
Kaikki perheet kun lapsella/nuorella on epilepsia.

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammaiset lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän perheensä ja läheisensä.

Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat ihmiset sekä heidän perheensä.

Kuuloliitto
Kuulovammaiset (huonokuuloiset ja kuuroutuneet) lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto
Perheet, joissa on kuulovammainen lapsi.

Kuurojen Liitto
Kuurot ja viittomakieliset

Lihastautiliitto
Lihastautia sairastavat omaisineen ja läheisineen.

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto,
Närståendevårdare och Vänner - Förbundet
Omaishoitoperheet (omaishoitotilanteessa elävät perheet eli omaishoitaja, hoidettava läheinen, muut perheenjäsenet). Suurin osa kohderyhmästä ei ole ns. virallisen omaishoidon tuen piirissä.

Suomen CP-liitto
MMC- ja hydrokefaliavammaiset henkilöt, lapset, perheet, nuoret, aikuiset. CP-vammaisten perheet, aikuiset, lapset ja nuoret.MUITA VALTAKUNNALLISESTI TOIMIVIA JÄRJESTÖJÄ
Bamsegruppen
Bamsegruppen r.f. är en stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov.

Erityislasten Omaiset ELO
Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa on yksi tai useampi erityistä hoivaa tai tukea tarvitseva lapsi.

ISAAC Suomi Finland (ISAAC FIN)
Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (=AAC, augmentative and alternative communication) käyttävien henkilöiden ja heidän omaistensa ja kommunikoinnin asiantuntijoiden yhdistys.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus
Jaatisia voivat olla vammaiset lapset ja nuoret, heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä, vammaisten lasten/nuorten parissa työskentelevät henkilöt ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneet edistämään vammaisen lapsen/nuoren asiaa.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kehitysvammaiset tai muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.

Kuurojen Palvelusäätiö, Juniori-ohjelma
Kuurot ja huonokuuloiset, sekä sisäkorvaistutetta että perinteisiä kuulokojeita käyttävät lapset; perheenjäsenet, omaiset ja muut lapselle tärkeät ihmiset; kuurojen ja huono-kuuloisten lasten parissa työskentelevät.

Kynnys
Vammaiset ihmiset, vammaisten lasten vanhemmat

Leijonaemot
Toiminta on suunnattu erityislasten vanhemmille, myös iseille, yli diagnoosi rajojen.

Mahdollisuus lapselle
Poikkeavasti kehittyville lapsille ja nuorille perheineen

Nuorten Ystävät
Nuorten Ystävien vammaispalvelut ovat laadukkaita ja yksilöllisiä palveluja asiakkaille, joilla on monitahoisia tuen ja avun tarpeita.

Näkövammaiset Lapset
Näkövammainen lapsi ja hänen perheensä.

Suomen Autismiyhdistys
Autismin kirjon henkilöt ja heidän omaisensa

Suomen Meningomyelocele- ja Hydrokefaliayhdistys Me Hyvät
Meningomyelocele- ja hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän läheisensä.

Vammaisten Koulutuksen ja Työllistymisen
Tukilinja -lehti on suunnattu jokaiselle suomalaiselle, joka haluaa seurata ja edistää yhteiskuntamme kehitystä myös niiden kansalaisten näkökulmasta, joiden toimintakykyä jokin vamma tai sairaus pitkäaikaisesti rajoittaa.

Vammaisten Lasten ja Nuorten Tukisäätiö
Kaikki pitkäaikaissairaat ja vammaiset lapset/nuoret ja heidän perheensä diagnoosiin katsomatta.

Vammaisten Maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma
Maahanmuuttajataustaiset vammaiset tai pitkäaikaissairaat henkilöt, heidän läheisensä sekä sosiaalialan viranomaiset ja järjestöt.PAIKALLISIA YHDISTYKSIÄ
Paikallisyhdistysten sivulle
Paikallisyhdistysten yhteystiedot löytyvät yleensä kunkin liiton sivulta. Paikallisyhdistykset ovat tervetulleita laatimaan esittelyn paikallisyhdistysten wikisivulle!

Termejä Liitto tarkoittaa kattojärjestöä ja sen jäseniä ovat järjestöt, eivät yksityishenkilöt. Poikkeuksellisesti jotkut liitot voivat hyväksyä yksityishenkilön kannatusjäsenekseen. Liitoilla voi kuitenkin olla paljon tarjottavaa kohderyhmänsä yksityishenkilöille. Yleensä ne toimivat edustamansa tahon edunvalvojina ja tiedottajina, järjestävät toimintaa ja koulutusta sekä tarjoavat palveluja, esimerkiksi antavat neuvontaa ja järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja. Liitolla saattaa olla paikallisyhdistyksiä, joihin yksityishenkilöt voivat liittyä jäseneksi. Näiden yhteystiedot löydät liittojen omilta sivuilta.
alkuun.gif

Valtakunnalliset kattojärjestötADHD-liitto ry - ADHD-förbundet rf

Pähkinänkuoressa
ADHD-liitto on 18 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö, joka edustaa ADHD-asiantuntijuutta Suomessa. Liiton tehtävänä on tukea, ohjata ja kuntouttaa eri-ikäisiä henkilöitä, joilla on tarkkaavuus- tai oppimisvaikeuksia, heidän perheitään ja tukiverkostoaan unohtamatta. ADHD-liitto vie osaltaan eteenpäin oikeaa ja ajantasaista tietoa ADHD:sta kouluttamalla ammattihenkilöstöä, vanhempia sekä yhdistystensä toimijoita.
Kohderyhmä
ADHD-liiton jäsenyhdistysten toimintaan voi osallistua vapaasti kaikki, kenen elämää aktiivisuuden- ja tarkkaavuuden ongelmat vaikeuttavat (diagnoosia ei tarvitse olla).
Mukaan pääsee
Helpoiten mukaan toimintaan pääsee liittymällä jäseneksi johonkin liiton 18 jäsenyhdistyksestä. Tällöin saa parhaiten myös tietoa tapahtumista. Moneen toimintaan voi osallistua ilman jäsenyyttä, mutta joihinkin toimintoihin jäsenyys on oltava. Sopeutumisvalmennuskursseille voi hakea ilman jäsenyyttä, jos on ajantasainen diagnoosi ja lääkärin suositus. Kursseille haetaan joko ADHD-liiton lomakkeilla tai Kelan omalla lomakkeella (Kelan kurssit).
Paikallisyhdistykset
ADHD-liiton 18 jäsenyhdistystä ovat vapaaehtoisvoimin toimivia itsenäisiä yhdistyksiä, jotka järjestävät monenlaista toimintaa alueillaan. Tarkemmat tiedot yhdistyksistä ja heidän toiminnastaan löydät ADHD-liiton nettisivuilta.
Toimintaa
Liiton jäsenyhdistykset järjestävät tapahtumia, kerhoja ja vertaistukiryhmiä eri puolilla Suomea.
Neuvonta: Puhelin- ja sähköpostineuvontaa
Edunvalvonta
Tiedotteita, kannanottoja sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamista eri yhteistyötahojen kanssa, mm. Neurologiset Vammaisjärjestöt.
Koulutus
Koulutuksia ammattihenkilöstölle sekä vanhemmille ja jäsenyhdistysten toimijoille.
Sopparit
Perheille, nuorille ja aikuisille. Sopeutumisvalmennuskursseille voi hakea ilman jäsenyyttä, jos on ajantasainen diagnoosi ja lääkärin suositus.
ADHD-liiton kuntoutusvaliokunta valitsee kuntoutujat kursseille.
Lomatoiminta
Tuettuja lomia perheille järjestämme yhdessä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa.
Lomat haetaan Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:stä joko sähköisellä tai paperilomakkeella.
Lisätietoja osoitteesta: www.mtlh.fi , puh. (09) 241 84 06.
ADHD-liitossa lisätietoja tuetuista lomista antaa järjestösuunnittelija Henna Niskala puh. 050 400 6478
Julkaisuja
ADHD-lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kerran vuodessa ilmestyy kuntoutuksen erikoisnumero. Oppaita ja esitteitä eri-ikäisten ADHD:tä koskien. Liitto myy omia julkaisujaan sekä muita aihepiiriin liittyviä kirjoja.
Nettisivuilla
www.adhd-liitto.fi Sivuilta löytyy jäsenyhdis-tysten tiedot sekä tietoja niiden toiminnasta, tiedot sopeutumisvalmennuskursseista ja lomatoiminnasta, paljon tietoa ADHD:sta eri otsikoiden alla sekä ADHD-lehti on luettavissa netissä.
Tiedot antoi
/ päivitti
adhd(at)adhd-liitto.fi
alkuun.gif

Autismi- ja Aspergerliitto ry autismiliitto.gif

Pähkinänkuoressa
Autismi- ja Aspergerliitto ry:n tehtävänä on edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa eli perusoikeuksien toteutumista.
Kohderyhmä
Autismin kirjosta kiinnostuneet.
Mukaan pääsee
Liittymällä jäsenyhdistykseen tai osallistumalla, vaikka ei olisi jäsen.
Paikallisyhdistykset
Tällä hetkellä 25 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Yhdistyksillä erilaisia tapahtumia ja vertaisryhmiä.
Tapahtumia
Autismin talvipäivät, Autismitietoisuuspäivän 2.4. tapahtuma, Autistic Pride Day kesäkuussa, Empowerment-päivät marraskuussa
Vertaistukea
Empowerment-toimintaa, www.puoltaja.fi -nettilehti, koulutetut vertaisperheet
Koulutusta
Pienimuotoisia infotilaisuuksia autismin kirjosta. Perustietoa autismin kirjosta ja palveluista. Autismin kirjo tutuksi -koulutussarja.
Neuvontaa
Palveluneuvontaa puhelimitse, sähköpostilla ja mahdollisesti henkilökohtaisella käynnillä. Liiton kirjaston käytön opastusta. Valtakunnallisen Aune-osaajaverkoston hallinnointi.
Lomatoiminta
Osallistuminen tuettujen lomien suunnitteluun
Julkaisuja
Autismi-lehti ilmestyy 4 - 5 / vuosi, projektien tuloksina ensioppaita, esitteitä ja käännöksiä, Kirjastopalvelu: kirjasto sijaistee Helsingin toimistolla, mutta myös kaukolainaus mahdollista.
Edunvalvontaa
Vaikuttamalla lainsäädäntötyöhön ja taloudellisiin ratkaisuihin kunnallisten ja valtakunnallisten poliittisten päättäjien avulla.
Muuta
www.puoltaja.fi, info(at)autismiliitto.fi, palveluneuvonta(at)autismiliitto.fi, etunimi.sukunimi@autismiliitto.fi
Nettisivuilla
www.autismiliitto.fi
Perustietoa autismin kirjosta, esitteet pdf-muodossa, pienimuotoinen verkkokauppa, kirjaston kirjalista, autismialan koulutuskalenteri, yhteystietoja (mm. jäsenyhdistykset, Aune-osaajaverkosto)
Tiedot antoi
/ päivitti
Katariina Mäkelä, katariina.makela(at)autismiliitto.fi
alkuun.gif

Epilepsialiitto ry

Pähkinänkuoressa
Epilepsialiitto on valtakunnallinen vammais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tehtävänä on tukea epilepsiaa sairastuneita elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa. Epilepsialiitto on mukana laaja-alaisesti monissa verkostoissa. Liitto tukee jäsenyhdistystensä vapaaehtoistoimintaa ja tuottaa järjestöllisiä tapahtumia epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen. Liiton toiminta-alueita ovat myös tiedotus ja kuntoutus. Edunvalvontatyössä (hoito, kuntoutus ja sosiaaliturva) toimitaan valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestöyhteistyötä tehden.
Kohderyhmä
Kaikki perheet kun lapsella/nuorella on epilepsia.
Mukaan pääsee
Järjestötapahtumat ja yhdistysten toimintaan osallistuminen edellyttävät jäsenyyttä (paikallisyhdistyksessä, katso alla), mutta kursseille ja tuetuille lomille ei edellytetä jäsenyyttä.
Paikallisyhdistykset
Paikallisyhdistysten jäseneksi voi liittyä epilepsiaa sairastava, perheenjäsen, kaikki asiasta kiinnostuneet. Kannatusjäseksi voi liittyä perheenjäsen, asiasta kiinnostuneet. Nettisivuilta löytyvät liiton ja kaikkien yhdistysten yhteystiedot, sähköpostilla tai puhelimitse. Eri puolella maatamme on 28 epilepsiayhdistystä. Paikallisyhdistyksissä toimii vanhempien ryhmiä ja yhteyshenkilöitä. Toiminta: perhekerhot, retket, virkistys viikonloput, liikuntakerhot, ratsastustoiminta, nuorten toiminta. Yhdistysten kotisivuilta selviää tarkempi toiminta, www.epilepsia.fi > yhdistykset.
Tapahtumia
Valtakunnalliset perhefoorumit, liikunta- ja virkistävät tapahtumat perheille, vanhemmille, huomio erityisesti vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavissa.
Kerhoja
Paikallisyhdistysten vanhempien ryhmät ja kerhot, vanhempien vertaistukiryhmät ja tapahtumat.
Koulutus ja kurssit
Järjestökoulutus ja Kela:n ja RAY:n tukemat kurssit.
Sopeutumisvalmennusta ja kuntoutuspalveluita
Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutumiskurssit, avokuntoutusryhmät
Lomatoiminta
Perheille, lapsille ym. Kohderyhmille. RAY:n tukemat lomat järjestetään kuntoutuslaitoksissa. Viikon lomissa on omavastuu ja matkat maksetaan itse. Nettisivut > kuntoutus> lomat. Lomahakemus netissä. Hakemukset liittoon postitse.
Toimitilaa
Yhdistysten toimitilat, esim. Helsingissä
Neuvontaa
Liiton aluesihteerit, järjestöpäällikkö ja kuntotuspäällikkö vastaavat neuvonnasta puhelimitse ja eri tapahtumissa ja kursseilla. Järjestöpäällikkö antaa puhelimitse lakineuvontaa.
Edunvalvonta
Toiminnanjohtaja ja järjestöpäällikkö vastaavat; kannanotot, lausunnot, yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Apurahat
Epilepsiatutkimukseen asiantuntijoille.
Julkaisuja
Jäsenlehti - Epilepsialehti, eri epilepsioista infolehtiä ja oppaita lapsen epilepsiasta, päivähoidon ja koulun erityiskysymykset, kirjoja; Koulu ja epilepsia, tutkimusjulkaisuja epilepsian vaikutuksista arkeen eri kohderyhmillä.
Nettisivuilla
www.epilepsia.fi Ajankohtaista tietoa epilepsiasta, oppaat netissä, järjestön palveluista ja tapahtumista tietoa.
Tiedot antoi
/ päivitti
Hellä Viljanen, hella.viljanen(at)epilepsia.fi
alkuun.gif

Kehitysvammaisten Tukiliitto rykvtl.gif

Pähkinänkuoressa
Kehitysvammaisten Tukiliitto puolustaa ja kehittää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Tukiliiton tavoitteena on hyvä elämä kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen perheelleen. Tukiliitto toimii valtakunnallisissa yhteistyöelimissä, järjestää paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia ja kampanjoita, antaa lakineuvontaa ja julkaisee Tukiviestiä ja selkolehti Leijaa. Tukiliitto myös kehittää RAY:n tuella uusia toimintatapoja, mm. kaveritoimintaa.
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän perheensä ja läheisensä.
Mukaan pääsee
Perheenjäsen, läheinen, kehitysvammainen henkilö, ammattihenkilö voivat liittyä jäseneksi paikallisyhdistykseen. Kannatusjäseneksi voi liittyä paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Tukiviesti-lehden tai Leija-selkolehden voi tilata kotiin. Tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä. Tukiliiton tilaisuuksiin voi osallistua kuka tahansa. Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.
Jäsenyhdistykset
190 jäsenyhdistystä. Paikallisyhdistykset järjestävät omia tilaisuuksiaan ympäri Suomea. Monet paikallisyhdistyksemme järjestävät erilaisia kerhoja, esimerkiksi kouluikäisten lasten vanhempien kerhoja. Jäsenyhdistyksemme ovat vertaistoimintaa aidoimmillaan. Menemällä mukaan paikallisyhdistyksen toimintaan pääsee keskustelemaan, vaikuttamaan ja toimimaan yhdessä muiden kanssa.
Tapahtumia, kerhoja, ryhmiä
Tukiliitto järjestää erilaisia seudullisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Malike järjestää erilaisia liikunnallisia ja elämyksellisiä tapahtumia koko perheelle ympäri Suomea. Lisätietoa löydät kotisivuiltamme. Paikallisyhdistykset järjestävät omia tilaisuuksiaan ympäri Suomea. Monet paikallisyhdistyksemme järjestävät myös erilaisia kerhoja.
Kursseja
Sopeutumisvalmennuskursseja, perheille mm. ensitietokursseja ja sisaruskursseja.
Neuvontaa
Tukiliiton lakimies ja lakineuvoja antavat neuvontaa sekä puhelimitse, että sähköpostilla. Yhdistyksen toimintaan liittyvää neuvontaa ja tukea saat aluekoordinaattoreiltamme.
Apurahoja
Myönnämme vuosittain pieniä apurahoja esimerkiksi kehitysvammaisille henkilöille tai heitä edustaville yhteisöille.
Edunvalvontaa
Tarjoamme edunvalvontaa sekä kotisivujemme, että lakineuvontamme kautta. Perheiden arkea koskeva päätöksenteko voi olla hyvin eritasoista eri kunnissa. Löydät kotisivuiltamme ja Tukiviesti-lehdestä tietoa siitä, mitkä ratkaisut ovat lainmukaisia, ja miten voit toimia halutessasi oikaista epäoikeudenmukaisia hallinnollisia päätöksiä esimerkiksi koulunkäyntiin, päivähoitoon tai erilaisiin sosiaalipalveluihin liittyen.
Julkaisuja
Tukiviestissä on ajankohtainen tieto kehitysvammaisen ihmisen elämää koskevista asioista, uudistuksista ja palveluista. Tukiviesti kertoo eri-ikäisten kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä arjesta iloineen ja suruineen. Tukiviestissä esitellään myös paikallista toimintaa ja yhdistysten ajankohtaisia asioita. Selkolehti Leija on nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten oma lehti. Oppaita: Down-opas "Lapsellamme on down". Vertaistoimintaa tukeva julkaisu "Vertaistoiminta kannattaa". Oppaita vanhemmille, joilla itsellään on lievä kehitysvamma tai laaja-alainen oppimisvaikeus: "Kun perhe tarvitsee tukea", "Kun lukeminen ja kirjoittaminen on vaikeaa" ja "Lapsen sijaishuolto".
Nettisivuilla
www.kvtl.fi Vinkkejä sekä perheiden arkeen, että erilaisten sosiaalipalveluiden hakemiseen. Sivuilta löytyy materiaalia esimerkiksi omaishoidon tuen hakemiseksi ja hallintokantelun tekemiseksi. Löydät kattavat lakiasioiden neuvot myös kotisivuiltamme.
Muuta
Liity paikallisyhdistykseen tai perusta oma yhdistyksesi ja ryhdy vaikuttamaan! Me tuemme yhdistystä ja sen jäseniä vaikuttamistoimin-nassa, yhdistyksen toiminnan suunnittelussa ja monessa muussa asiassa. Uudet Tukiliittoon liittyvät jäsenyhdistykset saavat merkittävät edut ensimmäisenä jäsenvuotenaan. Tarjoamme kattavan jäsenpalvelun sekä takuun siitä, että vaikutamme yhdistyksellenne tärkeissä asioissa taidolla ja voimalla valtakunnallisissa verkostoissa ministeriöitä ja eduskuntaa myöten.
Tiedot antoi
/ päivitti
Mari Saarela, mari.saarela(at)kvtl.fi
alkuun.gif

Kehitysvammaliitto ry

Pähkinänkuoressa
Kehitysvammaliiton tavoitteena on edistää kehitys- ja puhevammaisten ihmisten osallisuutta, tasa-arvoa ja hyvää elämää. Keinojamme ovat tutkimus, koulutus, kehittämishankkeet, tiedotus ja vaikuttamistoiminta, esteettömän ja saavutettavan kommunikoinnin ja tietotekniikan käytön edistäminen sekä materiaalin tuotanto, myös selkokielellä. Kehitysvammaliiton toiminta jakaantuu neljään eri yksikköön: Kansalaisuus, Saavutettavuus, Elinikäinen oppiminen sekä Ohjaus- ja tukipalvelut.
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat ihmiset sekä heidän perheensä ja alan ammattilaiset.
Mukaan pääsee
Kaikki kiinnostuneet voivat liittyä kannatusjäseneksi, kannatusjäsenet ovat yksityisiä ihmisiä. Toimintaan voi osallistua vaikka ei olisi jäsen. Varsinaiset jäsenet ovat kuntayhtymiä, kuntia, seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä. Jäsenet tekevät kehitysvammatyötä tai toimivat muuten kehitysvammaisten ihmisten hyväksi.
Palveluiden piiriin hakeutuminen
Tietoa Kehitysvammaliiton palveluista, kuten koulutuksista, löytyy liiton nettisivuilta (www.kehitysvammaliitto.fi). Oppimateriaaleja, selkokielistä kirjallisuutta ja muita oppimateriaalikeskus Opikkeen tuottamia materiaaleja voi ostaa Opikkeen verkkokaupasta (www.opike.fi) tai tilata puhelimitse. Kommunikointiin liittyvää tietoa, materiaalia ja oppaita löytyy runsaasti Papunetin sivuilta (www.papunet.net). Tikoteekkien asiakaspalveluista eri puolilla Suomea saa tietoa Tikoteekki-verkoston sivulta www.tikoteekkiverkosto.fi. Verneri-verkkopalvelu (www.verneri.net) tarjoaa tietoa ja vertaistukea sekä asiantuntijaneuvontaa. Ketju-aikakauslehti ja selkokielinen Selkosanomat-ajankohtaislehti ovat kaikkien tilattavissa. Kehitysvammaliiton kirjaston valikoimaan voi tutustua internetissä (www.kehitysvammaliitto.fi) ja kirjastosta kaikki voivat lainata kirjoja, myös kaukolainauksella.
Ryhmiä
FASD-kokemuskouluttajat, lisätietoa puh. 044 906 3765. KIT-projektin kehitysvammaisten työllistyjien vertaisryhmät Kymenlaaksossa, lisätietoa puh. 050 537 0196
Neuvontaa
Verneri-verkkopalvelussa vertaistukea ja asiantuntijaneuvontaa. Lisäksi puhelinneuvontaa ja kirjastossa tiedonhakua.
Koulutusta
Opintopäiviä, kursseja, räätälöityä koulutusta ja konsultointia (tietoa sisällöstä ja hinnoista Kehitysvammaliiton internetsivuilta).
Apu- ja toimintavälineisiin liittyviä palveluita
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki tarjoaa tietoa kommunikoinnin apuvälineistä.
Tietoa myös Papunetin sivuilta (www.papunet.net).
Julkaisuja
Ketju-aikakauslehti omaisille ja alan ammattilaisille, Selkosanomat-ajankohtaislehti selkokielen käyttäjille. Erilaisia oppaita vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja tietotekniikkaan liittyen. Tutkimusjulkaisuja, selkokielisiä kirjoja, erityisopetuksen oppimateriaaleja, ammattikirjallisuutta ym. Tietoa internetissä (www.verneri.net ja www.papunet.net) ja verkkokaupassa (www.opike.fi).
Edunvalvonta
Kehitysvammaliitto osallistuu lainsäädäntöä uudistaviin työryhmiin, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyöverkostoissa, kuten Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnassa, Vammaisfoorumissa ja Kuluttajaparlamentissa. Liitolla on vaikuttamistoimintaa, myös kannanottoja julkisuudessa.
Nettisivuilla
www.kehitysvammaliitto.fi tarjoaa tietoa Kehitysvammaliiton toiminnasta.
www.verneri.net tarjoaa monipuolisesti tietoa kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisille (jälkimmäinen selkokielellä).
www.papunet.net tarjoaa laajasti tietoa puhevammaisuudesta ja eri kommunikointikeinoista sekä materiaaleja vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja tietokoneen käytön tueksi. Papunetissa on sivut selkokielellä, blisskielellä ja kuvilla sekä maksuttomat pelisivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
www.opike.fi tarjoaa tietoa Kehitysvammaliiton materiaaleista sekä mahdollisuuden ostaa niitä verkkokaupasta.
www.selkosanomat.fi, selkokielinen verkkolehti.
www.ketju-lehti.fi, Ketju-lehden verkkoversio (tulossa vuoden 2015 puolella).
Tiedot antoi
/ päivitti
Anneli Puhakka, anneli.puhakka(at)kvl.fi
alkuun.gif

Kuuloliitto.gif

Pähkinänkuoressa
Kuuloliitto on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö. Liitolla on 87 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 16 500 jäsentä.
Kohderyhmä
Kuulovammaiset lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.
Mukaan pääsee
Liittymällä paikallisyhdistyksen jäseneksi. Toimintaan osallistuminen ei kuitenkaan edellytä jäsenyyttä.
Toimintaa
Vertaistoimintaa ja -tukea, retkiä, lasten ja nuorten leirejä, erilaisia järjestökursseja.
Neuvontaa
Liitolla on neuvontapuhelin, jossa kuntoutussihteerit päivystävät maanantaisin. Liiton verkkosivuilla on kysymyspalstoja.
Soppareita
Sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Lomatoimintaa
Kesäleirejä lapsille ja nuorille eri puolilla Suomea
Edunvalvontaa
Lausuntoja, kannanottoja, neuvontaa.
Julkaisuja
Kuuloviesti-lehdestä saa tietoa ajankohtaisista asioista, kursseista ja palveluista.
Nettisivuilla
www.kuuloliitto.fi kts. Kuntoutus/ Lapset ja nuoret
Tiedot antoi
/ päivitti
eeva.harkanen(at)kuuloliitto.fi

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Pähkinänkuoressa
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) on kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lasten ja heidän perheidensä vuonna 1963 perustettu valtakunnallinen järjestö. Liitto tarjoaa vertaistukea ja tietoa koko perheelle ja lapsen lähipiirille.

Pääperiaatteemme on, että jokainen lapsi on yksilö. Kuulovammaisen lapsen hoitoon ja kuntoutukseen ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Tarjoamme monipuolista ja uudistuvaa tietoa perheille sekä muille asioista kiinnostuneille.
Kohderyhmä
Perheet, joissa on kuulovammainen lapsi.
Mukaan pääsee
Liittymällä jäseneksi, mutta palveluiden piiriin pääseminen ei edellytä jäsenyyttä. Palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä toimistoon, tulemalla mukaan tapahtumiin ja tilaamalla Nappi-lehden.
Toimintaa
Vertaisperhekurssit ja -tapahtumat, leirit, kesäpäivät yms. Vertaisperhekurssit ovat kuulovammaisten lasten perheille. Vanhemmat voivat kursseilla vaihtaa kokemuksiaan ja lapset tapaavat leikin lomassa toisia kuulovammaisia lapsia sekä heidän sisaruksiaan. Luennoitsijoina on kurssin teeman mukaisesti eri alojen asiantuntijoita. Lastenohjaajista monet ovat itse huonokuuloisia tai kuuroja nuoria.

KLVL järjestää myös vuosittain muutaman lasten- ja nuortenleirin, usein yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Leireillä lapset ja nuoret tapaavat toisia huonokuuloisia ja kuuroja ja yhdessä tekemisen kautta muodostuu ystävyyssuhteita. Leireillä nuoret voivat kokeilla omia siipien kantavuutta poissa kotoa, kuitenkin turvallisten aikuisten ohjauksessa.
Jäsenyhdistykset
Liitolla on 14 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Jäsenyhdistykset tarjoavat perheille tietoa ja tukea paikallisesti.
Julkaisuja
Nappi-lehti ja Kuuloavain.fi-sivusto, joka on tullut Avaintieto-oppaan tilalle.
Edunvalvonta
Lausunnot, kannanotot, ohjeet eri tilanteissa viranomaisten kanssa toimimiseen ja muu vaikuttamistoiminta.
Apurahoja
Myönnämme apurahoja erillisten sääntöjen mukaan
Nettisivut
www.klvl.org sekä kuuloavain.fi (tietoportaali kuulovammaisen lapsen vanhemmille)
Muuta
Olemme kaikkien kuulovammaisten lasten vanhempien järjestö, jäsenistö koostuu kivoista perheistä, ja meidän tapahtumissa on iloa sekä toimintaa!
Tiedot antoi
/ päivitti
Hanna Mäkelä, toimisto(at)klvl.fi
alkuun.gif

Kuurojen Liitto ry

Pähkinänkuoressa
Kuurojen Liitto on 42 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Kuurojen Liiton visioissa viittomakieli elää vahvana moniarvoisessa, monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja liitto on alansa johtava etu- ja palvelujärjestö sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Kohderyhmä
Kuurot ja viittomakieliset
Mukaan pääsee
Liittymällä paikallisyhdistyksen jäseneksi. Palveluiden piiriin pääsee myös esim. ottamalla yhteyttä paikalliseen kuntoutussihteeriin tai osallistumalla liiton leireille. Palveluiden piiriin pääseminen ei edellytä jäsenyyttä.
Tietoa saa
Kotisivujen lisäksi Kuurojen lehdestä ja Viittomakielisestä netti-tv:stä. Lisäksi liitolla ja mm. liiton nuorisotoiminnalla on omat Facebook-sivut.
Tapahtumia
Mm.vuosittaiset nuorisopäivät ja joka toinen vuosi järjestettävät Kulttuuripäivät, joissa lapsilla ja nuorilla on omat sarjansa.
Vertaistukiryhmiä
Lasten- ja nuorten leirejä ja kursseja.
Soppareita
Lapsiperheille ja vanhemmille.
Julkaisuja
Kuurojen lehdessä kerrotaan leireistä ja muista ajankohtaisista asioista. Aiheina usein myös lapsiperheet ja heidän arkensa. Kuurojen Videon viittomakieliset lastenohjelmat
Nettisivuilla
www.kuurojenliitto.fi Mm. tapahtumakalenteri ja yhteystietoja
Tiedot antoi
/ päivitti
Tiina Vihra, tiina.vihra(at)kuurojenliitto.fi

Lihastautiliitto

Pähkinänkuoressa
Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Tärkeimpiä palvelumuotojamme ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.
Kohderyhmä
Lihastautia sairastavat omaisineen ja läheisineen.
Mukaan pääsee
Lihastautia sairastava voi liittyä jäseneksi ja kannatusjäseneksi kuka tahansa. Toimintaan voi osallistua vaikka ei olisi jäsen. Palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä liittoon.
Paikallisyhdistykset
Lihastautiliitolla on 12 paikallisyhdistystä ja 8 kerhoa eri puolilla Suomea. Yhteystiedot nettisivuilla ja Porras-lehdessä.
Tapahtumia, kerhoja ja vertaistukiryhmiä
Löytyy paikallisyhdistyksistä
Neuvontaa
Sosiaalipuolen neuvontaa sekä koulunkäyntiin, koulutukseen ja urasuunnitteluun liittyvää neuvontaa. Apu- ja toimintavälineisiin liittyvää neuvontaa. Yleensäkin neuvontaa kaikissa arkielämään liittyvissä asioissa.
Lakineuvontaa
Liitolla on oma lakineuvoja, johon voi ottaa yhteyttä.
Koulutusta, kursseja
Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja eri kohderyhmille, kuten esim. lapsiperheille ja nuorille. Järjestökoulutusta.
Kuntoutuspalveluita
Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, fysioterapiaa. Valtakunnallinen lihastautineuvola.
Toimitilaa
Liiton piirissä toimivat yhdistykset tarjoavat vapaamuotoista vertaistukea, yhdessäoloa ja erilaista vapaa-ajan toimintaa, tapahtumia, retkiä jne.
Julkaisuja
Porras -jäsenlehti 6 krt vuodessa, diagnoosioppaita.
Apurahoja
Lihastautien tutkimussäätiö myöntää apurahoja tutkijoille.
Muuta
Lihastautiyhdistysten tiedot löytyvät liiton sivuilta. Eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset ovat hyvä tukiverkosto, jossa vertaistuki toteutuu luontevalla tavalla ja joista löytyy kokemustietoa ja asioiden jakamista kaikista arkielämään liittyvistä asioista.
Nettisivuilla
www.lihastautiliitto.fi
Tietoa Lihastautiliitosta ja liiton sekä yhdistysten tarjoamista palveluista ja ajankohtaisista asioista. Tietoa lihastauti-diagnooseista. Yhteystiedot niin liittoon kuin paikallisyhdistyksiin. Tapahtumat.
Tiedot antoi
/ päivitti
Riitta Liede, riitta.liede(at)lihastautiliitto.fi
alkuun.gif

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry - Närståendevårdare och Vänner - Förbundet rf

Pähkinänkuoressa
Liitto on olemassa, jotta omaishoitoperheiden asema paranee ja se on omaishoitajia, heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten. Perustehtävät ulottuvat omaishoitoperheiden tukemisen tasolta yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolle. Perustehtävät tukevat toisiaan ja ovat toistensa edellytyksiä. Liiton perustehtävät ovat: seurata yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttaa omaishoitoon liittyvissä asioissa, valvoa omaishoitoperheiden etuja, tavoittaa ja tukea omaishoitotilanteessa olevat henkilöt, kehittää ja jakaa omaishoidon asiantuntijuutta sekä rakentaa omaistoiminnan yhteistyötä.
Kohderyhmä
Omaishoitoperheet (omaishoitotilanteessa elävät perheet eli omaishoitaja, hoidettava läheinen, muut perheenjäsenet). Suurin osa kohderyhmästä ei ole ns. virallisen omaishoidon tuen piirissä.
Mukaan pääsee
Liittymällä paikallisyhdistyksen jäseneksi. Toimintaan voi tulla mukaan, vaikka ei olisi jäsen.
Jäsenyhdistykset
Liitolla on 71 jäsenyhdistystä. Paikallisyhdistykset toteuttavat omaishoitajien tuki- ja virkistystoimintaa omalla toiminta-alueellaan Monissa paikallisyhdistyksissä on myös asiaan liittyviä kehittämishankkeita (valtaosin Ray:n rahoittamia). Toimintamuodot ovat esim omaishoitajien vertaisryhmätoimintaa, jäseniltoja, tilaisuuksia, neuvontaa, tiedotusta, kuntoutustoimintaa jne. ja ne kohdentuvat erilaisiin omaishoitotilanteisiin (toimintasuunnitelman mukaisesti) myös siis vammaisten lasten ja nuorten perheille. Esimerkkinä lapsille on järjestetty ns. lystilauantaitoimintaa pääkaupunkiseudulla. Myös yhdistysten hallituksissa on monesti lasten ja nuorten vanhempia. Varmaan kuitenkin ohjaus ja neuvonta on tälle ryhmälle ollut se keskeisin toimintamuoto paikallisyhdistyksissä.
Tapahtumia ja ryhmiä Tapahtumia
Paikallisyhdistyksissä vertaistuki-ryhmiä
Kursseja ja koulutusta
Omaishoitoon liittyviä, yhdistyskoulutusta, ohjaajakoulutusta (ryhmä-,loma-).
Kuntoutusta ja lomia
Kuntoutuskurssit omaishoitajille yhteistyössä Kelan kanssa . Tuettuja lomia eri omaishoidon tilanteissa oleville.
Neuvontaa
Neuvontanumero 0207806599 ma-to 9-15. Lakineuvonta (juristikonsultaatio, yhteys keskustoimiston kautta)
Muita palveluita
Luennointia omaishoitoon liittyvissä teemoista oppilaitoksissa, tapahtumissa jne.
Edunvalvonta
Vaikuttamistoiminta on keskeisimpiä tehtäviä.
Julkaisuja
Lähellä-lehti 4 x vuodessa, valtakunnallinen palveluopas, lomaopas, Antologioita, kirjoja omaishoidosta, koulutusmateriaaleja
Nettisivuilla
www.omaishoitajat.com
Tietoa toiminnasta, lausuntoja, materiaaleja, paikallisyhdistysten ja liiton keskeiset yhteystiedot.
Tiedot antoi
/ päivitti
Merja Purhonen, merja.purhonen(at)omaishoitajat.fi
alkuun.gif

Suomen CP-liitto ry

jonka yhteydessä myös MMC- ja hydrokefaliavammaisten palvelut
Pähkinänkuoressa
Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefalia-vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais-ja erityisliikuntajärjestö. Liiton perustavoite on vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty periaate: vammaisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.
Kohderyhmä
MMC- ja hydrokefaliavammaiset ja muut lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaiset lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän läheisensä.
Mukaan pääsee
Voit hakea paikallisen CP-yhdistyksen jäsenyyttä täyttämällä lomakkeen osoitteessa cp-liitto.fi/jaseneksi. CP-liiton toimintaan voit osallistua, vaikka et olisikaan jäsen. Tietoa toiminnasta näet osoitteesta cp-liitto.fi/toiminta.
Jäsenyhdistykset
Suomen CP-liitolla on 20 paikallisyhdistystä eri puolilla Manner-Suomea Uudeltamaalta Kemiin ja Raumalta Kajaaniin. Lähimmän jäsenyhdistyksen voit tarkistaa osoitteesta cp-liitto.fi/jasenyhdistykset.
Tapahtumia, kerhoja ja ryhmiä
CP-liitto järjestää valtakunnallista ja alueellista toimintaa, kuten kursseja, koulutuksia, leirejä, vertaistukitapaamisia ja tutustumiskäyntejä.
Vuosittaisia tapahtumia ovat mm. kevät- ja syyspäivät, bocciamestaruuskisat sekä Moijalan pääsiäinen, juhannus ja joulu.
Joka toinen vuosi järjestetään aikuisten kesäpäivät. Tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla.
Tulevista tapahtumista saa tietoa esim. CP-liiton verkkosivuilta, Facebook-sivulta (facebook.com/cpliitto) ja CP-lehdestä (cp-liitto.fi/cp-lehti). Paikallisyhdistysten toiminnasta saa tietoa yhdistysten omilta sivuilta (cp-liitto.fi/jasenyhdistykset).
Nuorisotoiminta
CP-liitto järjestää omaa toimintaa alle 30-vuotiaille nuorille. Tietoa toiminnasta saat sivulta cp-liitto.fi/nuoret
tai suunnittelija Anu Patrikalta anu.patrikka(a)cp-liitto.fi.
Kursseja
CP-liitto järjestää vuosittain noin 15 sopeutumisvalmennuskurssia eri kohderyhmille.
Tietoa kursseista saat sivulta cp-liitto.fi/sope tai sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntijalta Elina Perttulalta, elina.perttula(a)cp-liitto.fi.
Lomatoimintaa
CP-liitto järjestää vuosittain tuettuja lomia yhteistyössä Maaseudun Loma- ja Terveyshuollon kanssa sekä sosiaalisia luontolomia erityisryhmille
(ns. soluko-lomat). Tietoa lomista ja hakemisesta näet sivulla cp-liitto.filomat tai suunnittelija Elina Seppäseltä, elina.seppanen(a)cp-liitto.fi.
Neuvontaa
CP-liitto antaa sosiaaliohjausta ja neuvontaa liiton toimintapiiriin kuuluville ihmisille.
Kysymyksiin vastaavat palvelupäällikkö Ilona Toljamo (ilona.toljamo(a)cp-liitto.fi) sekä liiton muut asiantuntijat.
CP-liitto tarjoaa myös lakineuvontaa yhteistyössä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuoren kanssa. Lue lisää osoitteesta cp-liitto.fi/lakineuvonta.
Avustajapalvelu
CP-yhdistysten jäsenet voivat hakea CP-liiton avustajapalvelua enintään 70 tuntia/vuosi. Kysy lisää kurssisihteeri Anne Heiskaselta, anne.heiskanen(a)cp-liitto.fi.
Päivätoimintaa pääkaupunkiseudulla
CP-liitto järjestää vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa pääkaupunkiseudulla asuville täysi-ikäisille liikuntavammaisille henkilöille, jotka eivät päätoimisesti opiskele tai ole mukana työelämässä. Päivätoiminnan tilat sijaitsevat Helsingissä Malmilla.
Kysy lisää toiminnasta vastaavalta ohjaajalta Jaana Raitiolta, jaana.raitio(a)cp-liitto.fi.
Asuminen
CP-liitto tarjoaa vammaispalvelulain mukaista asumispalvelua Turussa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta cp-liitto.fi/palveluasuminen.
Apurahoja
CP-liitto myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ihmisten itsenäistymistä tukeviin toimintoihin, esimerkiksi opiskeluun opintomatkoihin tai harrastuksiin. Apurahan saajat valitaan CP-liiton hallitukselle osoitettujen hakemusten pohjalta. Hakuaika päättyy yleensä huhtikuun lopussa.
CP-liitto tiedottaa hakuajoista keväisin.
Julkaisuja
CP-liiton jäsenlehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. CP-lehti postitetaan jäsenille. Se voi tilata (kestotilaus 30 euroa/vuosi) osoitteessa cp-liitto.fi/tilaa. CP-lehti julkaistaan myös Daisy-äänilehtenä. CP-lehteä ja muita CP-liiton julkaisuja voi lukea osoitteessa issuu.com/cp-liitto.
Tietoa toiminnasta
Lue lisää CP-liiton toiminnasta osoitteista cp-liitto.fi ja facebook.com/cp-liitto.
Voit myös soittaa liittoon p. 09 5407 540 (arkisin klo 9.00 - 15.00) tai ottaa suoraan yhteyttä liiton työntekijöihin.
Tiedot antoi
/ päivitti
Saija Kivimäki, tiedottaja, Suomen CP-liitto
alkuun.gif

Muut valtakunnalliset järjestötBamsegruppen r.f.

Kortfattat
Bamsegruppen r.f. är en stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov, på svenska. Vi i Bamsegruppen är familjer med helt olika bakgrund, som förenas av att vi alla har barn med olika typer av funktionshinder och specialbehov. Gruppen sträcker sig över diagnos-gränserna; den gemensamma nämnaren är den nya livssituation vi alla ställts inför.
Verksamheten
Bamsegruppen r.f:s syfte är att föräldrarna ska träffas, stöda varandra och utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Verksamheten består av bl.a. regelbundna träffar för föräldrar och mor-och farföräldrar, facebook-grupp och rekreation, t ex simning i Hfors och Pargas.
På nätet
www.bamsegruppen.org
Facebook-grupp och Facebook-sida
Information updaterad av
Monica Björkell-Ruhl. Föreningskoordinator, Bamsegruppen r.f.


Erityislasten omaiset ELO ry

Pähkinänkuoressa
Erityislasten Omaiset ELO ry. on rovaniemeläisten erityisperheiden perustama yhdistys, joka tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa erityisperheille. Toiminnan lähtökohtana on toimia yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Tällä hetkellä ELOtoimintaa on tarjolla Rovaniemen lisäksi Enontekiöllä, Muoniossa, Kittilässä, Kolarissa, Sodankylässä, Kemijärvellä ja Sallassa.
Kohderyhmä
Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa on yksi tai useampi erityistä hoivaa tai tukea tarvitseva lapsi.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, onpa lapsella tai nuorella fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai muita erityistarpeita. Myös diagnosoimattomat ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret perheineen kuuluvat ELOn vertaisverkostoon.
Mukaan pääsee
Toimintaan voi osallistua vaikka ei olisi jäsen. Kaikkiin tapahtumiin voi osallistua yli kunta- ja diagnoosirajojen.
Tapahtumia
Vuosittaiset perhetapahtumat, leirit, teemaillat, harrastustoiminta…
Vertaistukea
Vertaistukiryhmiä äideille, iseille, nuorille, alle kouluikäisten lasten vanhemmille jne.
Koulutusta
Järjestetään tarpeen mukaan
Toimitilaa
Rovaniemen toimitila ELOkolo (os. Pohjolankatu 10) kaikkien erityisperheiden käytössä sovitusti
Tietoa toiminnasta
Nettisivujen lisäksi ELOn hanketyöntekijöiltä Katrilta tai Pialta:
katri.miettinen(at)erityislastenomaiset.fi, 040 197 6060 tai
pia.ylisuvanto(at)erityislastenomaiset.fi, 040 197 5050
Nettisivuilla
www.erityislastenomaiset.fi
Tapahtumakalenteri omista tapahtumista sekä paljon tietoa muiden tarjoamista tapahtumista erityisperheille. Nettisivuilta voi myös liittyä jäseneksi tai postistuslistalle. Facebookista löytyy ELOn ”fanisivu” nimellä Erityislasten Omaiset ELO ry., jonka kautta saa tietoa ELOn tapahtumista.
Muuta
Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja tulkaa tutustumaan ELOkoloon ja ELOn toimintaan Rovaniemellä käydessänne!
Tiedot antoi
/ päivitti
Katri Miettinen, katri.miettinen(at)erityislastenomaiset.fi (7.3.2012)

ISAAC Suomi Finland ry

Pähkinänkuoressa
ISAAC Suomi Finland ry (ISAAC FIN) on puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (=AAC, augmentative and alternative communication) käyttävien henkilöiden, heidän omaistensa ja kommunikoinnin asiantuntijoiden yhdistys.
Mukaan pääsee
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Yhdistyksen toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.
Tapahtumia
AAC-tapahtumia kaikille ja tiedot saa internetistä
Kursseja
Bliss-kielen alkeis- ja jatkokursseja
Julkaisuja
Kansainvälisen kattojärjestön kautta AAC- lehtien tilauksia jäsenhintaan
Nettisivu
http://papunet.net/isaac/isaac-suomi-finland-ry/
Tiedot antoi
/ päivitti

alkuun.gif

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry jaatislogo.gif

Pähkinänkuoressa
Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry on vammaisten lasten vanhempien perustama yhdistys, joka kutsuu koko perhettä ja läheisiä jakamaan toisilleen tukea, tietoa, ideoita ja iloa, ilman diagnoosi- tai asuinkuntarajoja. Jaatistoiminnan tavoitteena on edistää luovaa ajattelua vammaisen lapsen asioissa edistämällä mm. tiedonvälitystä, avointa keskustelua ja ideoiden ja ilon jakamista. Jaatinen ei ole instituutio, vaan sitä miksi jaatiset sen yhdessä tekevät. Tule mukaan, yhdessä voimme tehdä paljon vammaisen lapsen ja hänen perheensä iloksi ja hyödyksi.

Jaatinen on saanut nimensä Arto Paasilinnan kirjasta "Onnellinen mies", siltainsinööri Akseli Jaatiselta, joka uhkuu samaa rohkeutta, pitkäjänteisyyttä, voimaa ja uskomatonta luovuutta kuin vammaisten lasten vanhemmat ja läheiset.
Kohderyhmä
Jaatisia voivat olla vammaiset lapset, heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä, vammaisten lasten kanssa työskentelevät henkilöt sekä kaikki, jotka haluavat edistää vammaisen lapsen asiaa.
Mukaan pääsee
Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa vammaisen lapsen/nuoren asioiden edistämisestä kiinnostunut henkilö. Kun yksi perheenjäsen liittyy varsinaiseksi jäseneksi, hänen perheenjäsenensä voivat halutessaan olla Jaatisen "perhejäseniä". Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka/mikä tahansa yksityishenkilö, yhdistys tai yritys joka uskoo tällaisen omaehtoisen toiminnan voimaan.

Yhdistyksen toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.
Toimintaa netissä
Sähköpostilista Jaatispostissa käydään keskustelua ja välitetään tietoa vammaisen lapsen/nuoren asioissa. Mukaan voi liittyä kuka tahansa vammaisen lapsen/nuoren asioiden edistämisestä kiinnostunut henkilö.

JaatisTietoisku -sähköpostilista välittää tiedotteita. Jos et halua osallistua keskusteluun, mutta haluat saada Jaatispostissa kulkevat tiedotukset omaan sähköpostiisi, liity JaatisTietoisku-sähköpostilistalle.

Facebookin käyttäjät toivotamme tervetulleiksi mukaan ryhmään "Jaatisen ystävät - vammaisperheiden monitoimitila Facebookissa".
Ryhmä on perustettu 23.4.2010 eli Jaatispostin 11-vuotissyntymäpäivänä. Liittymällä mukaan olet mukana muovaamassa ryhmän toimintaa.

Jaatisvinkkisivuille (eli näille sivuille)
kokoamme vinkkejä ja linkkejä, joista saattaa olla iloa ja hyötyä vammaisille lapsille ja vammaisperheille. Lähetä mukaan oman perheenne vinkit.
Vammaisperheiden oma tila Helsingin Malminkartanossa
Jaatisen monitoimitila Majalla Helsingin Malminkartanossa on kaikkien vammaisperheiden omaa tilaa, kohtauspaikka ja yhteinen olohuone. Majaan voi piipahtaa tapaamaan ystäviä ja siellä voidaan järjestää juuri sellaista ohjelmaa, jota lapset ja perheet haluavat - kerhoja, kursseja, tapahtumia, tansseja... Tilat voi myös varata omaan käyttöön, vaikkapa lapsen synttäreiden viettoon.

Majalla löytyy monenlaisia vinkkejä ja ideoita. Esim. pieniä apuvälineitä Kiinalaisessa lipastossa, ”erityisen kivoja leluja” omassa kaapissaan ja peli- ja toimintavälineitä kokeiltavaksi. Monia välineitä on myös mahdollista vuokrata kotiin (tai päiväkotiin tai kouluun).
Vuokraamot
Kenguru-vuokraamosta voit vuokrata toiminta- ja harrastusvälineitä, kuten maastorattaita, erityispolkupyöriä, kanootteja... Kenguru on pääkaupunkiseudun Malike-vuokraamo. Kaikista Suomen toimintavälinevuokraamoista löytyy tietoa sivulta www.valineet.fi

Pelikaani-vuokraamosta voit vuokrata pelejä, kuva- ja kommunikaatiomateriaalia ja kuntoutusvälineitä.
Tapahtumia ja kerhoja
Lue tapahtumakalenterista mitä on meneillään ja tule mukaan!

Tervetuloa mukaan jaatiskerhojen toimintaan! Jos kerhoista ei löydy teidän lapsellenne ja perheellenne sopivaa, laitetaan sellainen pystyyn yhdessä.
Nettisivu
www.jaatinen.info
Tiedot antoi
/ päivitti
miina.weckroth(at)jaatinen.info
alkuun.gif

Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Pähkinänkuoressa
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja, joka toiminnallaan tukee kehitysvammaista tai muuten erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään. Tärkeimmät toimintamuotomme ovat tilapäishoitopalvelut, kehittämistoiminta sekä asuntojen hankinta ja rakennuttaminen.
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset tai muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.
Mukaan pääsee
Tilapäishoidon palveluiden saannin edellytyksenä on yleensä kotikunnan myöntämä maksusitoumus. Palveluita saadakseen kannattaa olla yhteydessä omaan kotikuntaan ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön palvelusta vastaavaan työntekijään. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tapahtumiin, kursseille, leireille, seminaareihin ja koulutuksiin pääsee mukaan ilmoittautumalla niihin joko puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisesti kotisivujemme kautta. Lisätietoa palveluista, tapahtumista ja haku-/ilmoittautumiskäytännöistä saa kotisivuiltamme.
Tapahtumia ja ryhmiä
Seminaareja ja koulutuspäiviä kehitysvammaisille ihmisille, heidän läheisilleen sekä alan ammattilaisille. Muuttovalmennustapaamisia, itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten tapaamisia sekä ikäperhetapaamisia eri puolilla Suomea.
Koulutusta ja kursseja
Koulutusta ja kursseja kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. Tilauskoulutusta työyhteisöille.
Tilapäishoitoa
Kotiin vietävää perhelomitusta, ryhmälomitusta sekä lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa eri puolilla Suomea. Tilapäishoitoa tilapäishoitokoti Tulppaanikodissa Tampereella ja Citytulppaanissa Helsingissä.
Lomatoimintaa
Teema- ja harrastekursseja/leirejä, juhlapyhien ryhmälomia ja tuettuja lomia eri puolilla Suomea.
Asuminen
Ostamme ja vuokraamme asuntoja itsenäiseen asumiseen haluaville kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Rakennutamme palvelu- ja ryhmäkoteja eri puolille Suomea.
Julkaisuja
mm. Omaan kotiin -selkokielinen muutto-opas, Muuttovalmennus -opas itsenäistyvän muuttajan vanhemmille. Kirjoja, raportteja ja opintovihkoja. Tapahtumakalenteri ja Vuosikirja (ilmestyvät vuosittain).
Nettisivulla
www.kvps.fi Tietoa palveluistamme, toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista.
Tiedot antoi
/ päivitti
Elina Leinonen, elina.leinonen(at)kvps.fi
alkuun.gif

Kuurojen Palvelusäätiö, Juniori-ohjelma

Pähkinänkuoressa
Kuurojen Palvelusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan kansalaisjärjestö, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sekä palveluja kuuroille ja kuurosokeille henkilöille. Toiminta-ajatuksenamme on luoda, kehittää ja ylläpitää erityispalveluja, jotka vuorovaikutuksen, vertaisryhmän ja erityisosaamisen avulla tukevat kuuron ja kuurosokean ihmisen kehitystä ja elämänhallintaa eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa.
Kohderyhmä
Kuurot ja huonokuuloiset, sekä sisäkorvaistutetta, että perinteisiä kuulokojeita käyttävät lapset; perheenjäsenet, omaiset ja muut lapselle tärkeät ihmiset; kuurojen ja huonokuuloisten lasten parissa työskentelevät.
Mukaan pääsee
Palveluiden piiriin hakeudutaan ottamalla yhteyttä ohjelmakoordinaattoriin.
Ryhmiä
Vertaistukiryhmiä; perheiden kursseja
Koulutusta
Viittomakielenopetuskursseja
Tietoa saa
Tietoa ohjelmasta saa internetistä, kirjeitse sekä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton Avainkansiosta ja Liiton Nappi-lehdestä.
Juniori ohjelma lyhyesti
• Nelivuotiseen perusohjelmaan kuuluu yksi viikon mittainen intensiivikurssi ja sekä neljä viiikonloppukurssia vuodessa.
• Kaksivuotiseen jatko-ohjelmaan kuuluu yksi viikon mittainen kurssi ja kaksi viikonloppukurssia vuodessa.
• Viittomakielenopetusta ohjelman päättäneille perheille, omaisille sekä lasten parissa työskenteleville.
• Pääkaupunkiseudulla järjestetään eri tavoin viittovien lasten leikkipuistotoimintaa kesäisin.
Muuta
• Viittomakieltä ja vertaistukea perheelle. Viittomakieli on kieli, joka lapsen on helppo oppia, oli kuulo millainen tahansa.
• Hyvä kielenkehitys turvaa lapsen sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen.
• Kaksi- ja monikielisyys on rikkaus, joka auttaa erilaisissa elämäntilanteissa ja laajentaa kokemusmaailmaa.
• Kuuro tai huonokuuloinen lapsi on aivan tavallinen lapsi, jolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
• Jokainen lapsi ja jokainen perhe on yksilöllinen, ja sellaisena heitä tulee kohdella.
Nettisivut
www.kuurojenpalvelusaatio.fi
Junioriohjelma
Tiedot antoi
/ päivitti
Anu Reunanen, anu.reunanen(at)kuurojenpalvelusaatio.fi
alkuun.gif

Kynnys ry

Pähkinänkuoressa
Vammaisten kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö
Kohderyhmä
Vammaiset ihmiset, vammaisten lasten vanhemmat
Mukaan pääsee
Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy Kynnyksen periaatteet. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Toimintaan osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä.
Toimintaa
Tapahtumia; elokuvafestareita, kerhoja, vertaistukiryhmiä ja kulttuuritoimintaa
Neuvontaa
Lakineuvontaa sekä neuvontaa mm. henkilökohtaisessa avussa, esteettömyydessä
Koulutusta
Koulutusta, kursseja
Julkaisuja
Kynnys-lehti, oppaita; juridiikka, henkilökohtainen apu, kirjoja; Lakiopas
Edunvalvontaa
Yhteiskuntaan vaikuttamista
Nettisivut
www.kynnys.fi
Tiedot antoi
/ päivitti
Kalle Könkkölä, kalle.konkkola(at)kynnys.fi

leijonaemot.gif


Leijonaemot ry järjestää vertaistukiryhmiä ja vertaistukitapahtumia valtakunnallisesti sekä pyörittää internetissä keskustelupalstaa. Lisäksi Facebookissa on oma suljettu ryhmä, jonka jäseneksi voi liittyä esittelyjen kautta. Toiminta on suunnattu erityislasten vanhemmille, myös iseille, yli diagnoosi rajojen. Toiminnan tavoitteena on paremmin jaksavat erityislapsen vanhemmat. Suunnitelmissa on myös kehittää vertaispuhelintoimintaa erityislasten vanhemmille.
Kohderyhmä
Erityislasten vanhemmat sekä heidän jaksaminen. Toimintaan pääsee mukaan esim. nettisivujen kautta tai ilmoittautumalla tapahtumiin mukaan.
Mukaan pääsee
Jäseneksi voi liittyä erityislapsen vanhempi tai huoltaja. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yritys joka haluaa tukea toimintaa. Toiminta on suunnattu kaikille erityislasten vanhemmille, ei pelkästään jäsenille. Palveluiden piiriin pääsee ilmoittautumalla tapahtumiin tai osallistumalla ryhmiin. Keskustelupalstalle tai Facebookin Leijonaemot ryhmään pääsee esittäytymällä ylläpidolle.
Tapahtumia
Voimauttavia vertaistukipäiviä, Voimauttavia vertaistukiviikonloppuja sekä taidetyöskentelyä erityislasten vanhemmille, yli diagnoosirajojen. Tapahtumista lisää tietoa nettisivuilla.
Vertaistukiryhmiä
Yhdistyksellä on vertaistukiryhmiä mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Porvoossa, Forssassa, Tervakoskella, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Internet keskustelupalsta Yahoossa sekä Facebook-ryhmä.
Neuvontaa
Vertaiset neuvovat esim. Kelan hakemusten kanssa sekä muiden etuuksien kanssa.
Tietoa saa
Tiedotteita sairaalasta, tiedotteita ryhmistä, internetistä, lehtijutuista, radio- ja tv-haastatteluista. Sekä soittamalla työntekijöille ma-to 10-14, puh. 040 4877209.
Muita palveluita
Voimme tulla kertomaan yhdistyksen toiminnasta tai esim. luennoimaan erityislapsen vanhemmuudesta.
Julkaisuja
Leijonaemojen tarinat kirjoja saa ostaa yhdistyksen nettisivujen kautta. Vertaisryhmäläisen työkirja, ladattavissa myös internetsivuilta.
Nettisivuilla
www.leijonaemot.fi
Tietoa sekä vanhempien tuntemuksia erityislasten vanhemmuudesta. Tarkoituksena on antaa tuoreille erityislapsen vanhemmille valoa tunnelin päähän.
Muuta
Tervetuloa rohkeasti mukaan toimintaan. Jos lapsellasi ei vielä ole diagnoosia olet myös tervetullut mukaan. Toivomme että saat kaipaamaasi vertaistukea. Yhdessä olemme enemmän.
Tiedot antoi
/ päivitti
Janet Grundström, janet.leijonaemot(at)gmail.com
alkuun.gif

Mahdollisuus lapselle rymahdollisuuslapselle.gif

Pähkinänkuoressa
Yhdistyksen tavoitteena on edistää poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten elämänlaatua ja kehittymistä kykyjensä mukaan, sekä tukea perheitä ja heidän kanssaan toimivia henkilöitä.
Mukaan pääsee
Ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimistoon.
Ohjelma kotikuntoutukseen
Yhdistyksen tärkein toimintamuoto on PoKe-kuntoutus eli Poikkeavasti Kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus. PoKe-klinikalla moniammatillinen työryhmä rakentaa yhteistyössä vanhempien kanssa lapselle yksilöllisen kotiohjelman, jota toteutetaan päivittäin lyhytkestoisina harjoitteina lapsen arjessa. PoKe-klinikkapäiviä järjestetään vähintään kolmesti vuodessa.
Kunnon Huone
Kunnon Huone on lasten ja nuorten kuntosali, joka soveltuu myös vaikeavammaisille. Sijaitsee Malminkartanossa Helsingissä Kuntoutussäätiön talossa. Kuntoiluryhmien lisäksi myös tanssiryhmä.
Muuta
Mahdollisuus lapselle ry toteuttaa myös tutkimustoimintaa ja järjestää kuntoutusalan koulutusta.
Nettisivu
www.mahdollisuuslapselle.com
Tiedot antoi
/ päivitti
Leena Salonius, leena.salonius(at)mahdollisuuslapselle.com
alkuun.gif

Nuorten Ystävät ry

Pähkinänkuoressa
Nuorten Ystävät ry on vuonna 1907 perustettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Yhdistys toimii laajasti sosiaalialan julkisten palvelujärjestelmien merkittävänä yhteistyökumppanina ja kehittäjänä sekä omistamiensa yhtiöiden kautta lastensuojelun, päihdetyön, kehitysvamma- ja mielenterveystyön toimijana.
Kohderyhmä
Nuorten Ystävien vammaispalvelut ovat laadukkaita ja yksilöllisiä palveluja asiakkaille, joilla on monitahoisia tuen ja avun tarpeita. Ne aiheutuvat (kehitys)vammasta tai kehityksen viivästymisestä ja siihen yhdistyvistä muista vaikeuksista, joita ovat esimerkiksi neuropsykiatriset ja kommunikaatiovaikeudet, mielenterveysongelmat, traumatisoituminen tai erilaiset riippuvuudet. Palvelut on tarkoitettu myös asiakkaille, jotka tarvitsevat lastensuojelulain perusteella sijais-, avo- tai jälkihuollon palveluita. Erityisosaamistamme ovat:
• työskentely lasten ja nuorten kanssa, joilla on kehitys- tai muu vamma/kehitysviive ja samanaikainen lastensuojelun tarve
• työskentely lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, joilla on haastavaa ja/tai ajoittain aggressiivista käyttäytymistä
• neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmät, mm. strukturointi, visualisointi
• kommunikaation tukeminen, esim. PRT-ohjaus, puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, puheterapia
• erityislapsen/-nuoren/aikuisen auttaminen mielenterveydellisissä vaikeuksissa
• perhetyö
Mukaan pääsee
Kaikki voivat liittyä kannatusjäseneksi. Palveluiden piiriin pääseminen ei edellytä jäsenyyttä. Palveluihin hakeutuminen tapahtuu kunnan sosiaalitoimen kautta. Asiakkaat tulevat kaikkialta Suomesta. Lisätietoa Nuorten Ystävien vammaispalveluista: palveluohjaaja p. 044-7341 882 tai sosiaalityöntekijä p. 044 - 7341 852.
Ryhmiä
Vertaisryhmätoimintaa asiakkaanamme oleville lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen. Ryhmät toimivat Muhoksella ja Oulussa.
Erityisopetus - Peruskoulu
Nuorten Ystävien koulu toimii Muhoksella ja Imatralla. Se on koulu erityisopetusta tarvitseville oppilaille, joilla on kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuvia oppimisvaikeuksia. Koululla on erityisosaamista kohdata kehitysvammaisia, autistisia, liikuntarajoitteisia sekä haastavasti käyttäytyviä lapsia ja nuoria. Oppilaat ohjautuvat kouluun eri puolilta Suomea ja asuvat tarvittaessa koulun asumisyksikössä.
Kuntoutus- ja asumispalveluita
• Kuntoutumista tukeva asumispalvelu Nuorten Ystävien koulun asumisyksikössä tai ryhmäkodissa
• työ- ja päivätoiminta
• toiminnallinen pienryhmäkuntoutus sekä
• avopalvelut (arjenhallinnan tukeminen, PRT-ohjaus, terapiat, perhetyö, lastensuojelupalvelut).
Palveluyksiköiden sijainti
• Muhos (koulun asumisyksiköt 7, ryhmäkodit 6, toimintakeskus VillaVakka, Toiminnallinen pienryhmäkuntoutus Sokuri, Nuorten Ystävien koulu)
• Oulu (Sinisiipi -lyhytaikaiset asumispalvelut)
• Imatra (VillaKarelia - koulun asumisyksikkö, ryhmäkoti ja Nuorten Ystävien koulun yksikkö)
Tilapäishoitoa
Sinisiipi -yksikkö Oulussa, erityistukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille; katso myös kohderyhmä -kohta.
Lomatoiminta
Teemaviikot ja leirit lapsille ja nuorille: katso tilapäishoito
Julkaisuja
Nuorten Ystävät -lehti tiedottaa Nuorten Ystävien toiminnasta ja on myös lastensuojelu-, vammais-, päihde-, mielenterveys- ja työllistämispalveluiden tiedotuslehti. Ammattikirjallisuutta, kehittämishankkeiden loppuraportteja, opinnäytetöitä.
Edunvalvonta
Nuorten Ystävien kansalaisjärjestötoiminnan tarkoituksena on tuoda esiin erityisryhmien ja heikommassa asemassa olevien ihmisten ääni, lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan sekä lisätä yleistä tietoutta lasten, nuorten ja erityisryhmien asemasta yhteiskunnassa.
Apurahoja
Georg A. Waenerberg -rahasto: Apurahoja nuorille tutkijoille, joiden opinnäyte-, tutkimus- tai selvitystyö käsittelee tai opintomatka koskee lastensuojelu-, vammais-, mielenterveys-, päihde- tai sosiaalityötä tai niihin liittyvää järjestötoimintaa.
Muita palveluita
Lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdepalvelut. Työllistymispalvelut. Tukiasunnot.
Nettisivuilla
www.nuortenystavat.fi
Tietoa järjestötoiminnasta ja palveluista.
Tiedot antoi
/ päivitti
Tuula Pietiläinen, tuula.pietilainen(at)nuorten-yst.fi
alkuun.gif

Näkövammaiset lapset ry

Pähkinänkuoressa
Näkö- ja näkömonivammaisten lasten vanhempainyhdistys. Tietoa, toimintaa ja vertaistukea vammaisen lapsen perheelle.
Kohderyhmä
Näkövammainen lapsi ja hänen perheensä.
Mukaan pääsee
Vammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä jäseneksi. Kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki jotka haluavat tukea toimintaa. Toimintaan osallistuakseen on oltava yhdistyksen jäsen.
Tapahtumia
Aluetapahtumia esim. retki- ja ratsastuspäiviä. Tietoa tapahtumista löytyy kotisivuiltamme.
Kerhoja
Suurimmissa kaupungeissa toimii 8-13 -vuotiaiden Oo mun kaa! -kerhoja ja sisupartioryhmiä.
Ryhmiä
Pääkaupunkiseudulla kokoontuu säännöllisesti perheiden "sokkotreffi" -ryhmä.
Kuntoutusta
Liikunnallinen kuntoutumiskurssi peruskouluikäisille näkövammaisille lapsille perheineen.
Soppareita
Sopeutumisvalmennuskurssi 0-12 –vuotiaiden lasten perheille.
Lomatoimintaa
Erilaisia leirejä.
Julkaisuja
Silmäterä-lehteen voi käydä tutustumassa netissä. Se sisältää paljon asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista sekä vammaisperheen arjen sujumisesta. Oppaita vauvaperheelle, päivähoitoa miettiville, leikkivihjeitä avuksi päiväkotiin jne. Netistä löytyy tilauskaavake. Muut julkaisut löytyvät www.silmatera.fi - Silmäterä - Muut julkaisut.
Nettisivuilla
www.silmatera.fi
Sivuilla on paljon tietoa mm. näkövammaisen lapsen perheen sosiaaliturvasta, palveluista ja yhdistyksen tapahtumista.
Muuta
Vertaistuki on mahdollisuus, joka kannattaa käyttää!
Tiedot antoi
/ päivitti
Leena Honkanen, leena.honkanen(at)silmatera.fi

Suomen Autismiyhdistys SAY

Pähkinänkuoressa
SAY toimii sen puolesta että autistiset ja Asperger-henkilöt voisivat aikuisina elää normaalia ja ihmisarvoista elämää yhteiskunnassa.Yhdistys edistää ja tukee autistismikirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä välistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä, pitää yhteyksiä muihin yhteisöihin ja yhdistyksiin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi sekä levittää autismikirjoon liittyvää tietoutta yhteiskunnassa.
Kohderyhmä
Autismin kirjon henkilöt ja heidän omaisensa
Mukaan pääsee
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä suoraan SAY:en tai Autismi- ja Aspergerliiton kautta. Toimintaan osallistuakseen on oltava yhdistyksen jäsen.
Tapahtumia
Retkiä ja perhelomia, lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta
Vertaistukea
Noin kerran kuussa autististen ja Asperger-lasten vanhemmille suunnattu vertaistukiryhmä Jaatisessa. Lapsille omaa toimintaa. Suunnitteilla mm. teemailtoja.
Neuvontaa
Yhdistyksen puhelimeen voi soittaa aihepiirin asioissa, yritämme auttaa parhaamme mukaan.
Julkaisuja
Autismi- ja Aspergerliiton julkaisema Autismi-lehti postitetaan kaikille jäsenille 4 kertaa vuodessa.
Oppaita
Suunnitteilla tulevaisuudessa
Nettisivuilla
www.suomenautismiyhdistys.com
Tietoa yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.
Tiedot antoi
/ päivitti
Nina Korventaival, nina.korventaival(at)gmail.com
alkuun.gif

Suomen Meningomyelocele- ja Hydrokefaliayhdistys Me Hyvät ry

Pähkinänkuoressa
Toiminnan tavoitteena on tukea meningomyelocele- ja hydrokefaliavammaisia lapsia ja aikuisia, sekä heidän läheisiään.
Kohderyhmä
Meningomyelocele- ja hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän läheisensä.
Mukaan pääsee
Jäseneksi liittyneet voivat osallistua yhdistyksen toimintaan.
Ryhmiä
Vertaistukiryhmiä esitetyn tarpeen ja resurssien mukaisesti
Neuvontaa
Apua päivittäisissä asioissa, keskusteluapua
Muuta
Yhdistykseemme ovat kaikki meningomyeloceele- ja hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret ja perheet tervetulleita!
Nettisivuilla
personal.inet.fi/yhdistys/mehyvat/
Tietoa vammasta, yhdistyksestä ja vertaistuesta
Tiedot antoi
/ päivitti
Petra Vuorela, mehyvat(at)gmail.com

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry

Pähkinänkuoressa
Tukilinja-lehti kertoo vammaisten ihmisten elämästä. Sen tuotolla jaetaan tukea vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten koulunkäyntiä, opintoja, työllistymistä, aktiivista elämää ja integraatiota edistäviin hankkeisiin ja apuvälineisiin.
Kohderyhmä
Tukilinja -lehti on suunnattu jokaiselle suomalaiselle, joka haluaa seurata ja edistää yhteiskuntamme kehitystä myös niiden kansalaisten näkökulmasta, joiden toimintakykyä jokin vamma tai sairaus pitkäaikaisesti rajoittaa. Lehden tuotolla jaettava taloudellinen tuki ohjataan ensisijaisesti vähävaraisille tai vammasta aiheutuvien kulujen vuoksi syrjäytymisuhan alaisille vammaisille tai osatyökykyisille suomalaisille yksityishenkilöille.
Mukaan pääsee
Yhdistyksen toimintaa voi tukea tilaamalla Tukilinja-lehteä. Lehden tilaaminen ei ole edellytys apurahojen saamiselle.
Lehti
Tukilinja-lehden artikkeleissa ja palstoilla seurataan vammaisuuteen liittyviä hankkeita, asenteita, ilmiöitä ja palveluja lähinnä Suomessa mutta myös maailmalla. Jutuissa tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä sosiaalisen selviämisen taloudellisia ehtoja ja lainsäädäntöä unohtamatta. Keskipisteessä on aina yksilö - vammainen tai toimintarajoitteinen ihminen ja hänen läheisensä.
Apurahat
Tukitoiminnan ensisijaisena tavoitteena on tukea vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden kouluttautumista, ammatillista kuntoutumista ja sijoittumista työelämään. Tätä tavoitetta tuetaan myös edistämällä niiden lasten ja nuorten oppimisvalmiuksia, joiden koulutyötä vamma tai pitkäaikaissairaus haittaa.
Apurahojen hakeminen
Taloudellista tukea haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Tuen hakuaika on jatkuva ja hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksen voi tehdä osatyökykyisen tai vammaisen henkilön puolesta myös hänen omaisensa tai muu tukihenkilö. Hakemukseen tulee liittää lisäksi lääkärintodistus tai -lausunto hakijan sairaudesta tai vammasta sekä samassa taloudessa asuvien aikuisten verotustiedot. Lisäksi hakemukseen tulee liittää asiantuntijan suosituksen haettavan asian (laitteen, välineen, kurssin, kuntoutuksen tms.) tarpeellisuudesta hakijalle. Asiantuntijana voi hakukohteesta riippuen olla esimerkiksi koulun tai oppilaitoksen opettaja, erityisopettaja, lääkäri, psykologi tai terapeutti - tai useampia heistä.
Nettisivuilla
www.tukilinja.fi
Internetsivustolta löytyy Tukilinja-lehden näköispainos, tietoa apurahojen hakemisesta sekä menovinkkejä mielenkiintoisista, esteettömistä toimintamahdollisuuksista - koulutuksista, kursseista, harrastusryhmistä, yleisötapahtumista, palveluista.
Tiedot antoi
/ päivitti
Sanna Nupponen, apurahat(at)tukilinja.fi
alkuun.gif

vamlas.gif

Pähkinänkuoressa
Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään kehittämällä palveluita, jotka edistävät lasten ja nuorten tasavertaista osallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö tekee alaan liittyviä selvityksiä, edistää tutkimustyötä, kouluttaa ammattihenkilöitä ja julkaisee koulutusmateriaalia. Säätiö jakaa apurahoja vammaisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaan, kodinperustamiseen ja opiskeluun. Säätiö vaikuttaa ammatti- ja viranomaiskäytäntöihin edunvalvonnallisissa asioissa.
Kohderyhmä
Kaikki pitkäaikaissairaat ja vammaiset lapset/nuoret ja heidän perheensä diagnoosiin katsomatta.
Mukaan pääsee
Liittymällä säätiön verkostoihin.
Palveluiden piiriin pääsee
Hakeutumalla Lauttasaaren opiskelija-asuntojen asukkaaksi tai asumisvalmennus- tai työhönvalmennusjaksolle.
Tapahtumia
Lapsen kasvun ja kuntoutumisen päivät 1-2.10.2010, johon koko perhe voi osallistua.
Vertaistukiryhmiä
Lasten ja nuorten taidetapahtumia ja -näyttelyitä.
Neuvontaa
Vammaisuuteen ja perheen oikeuksiin liittyvää neuvontaa.
Tilapäishoitoa
Lauttasaaren opiskelija-asunnoissa esim. lomajakso, asumisvalmennus tms.
Edunvalvontaa
Puhelinneuvontaa perheille edunvalvonnallisissa asioissa.
Apurahoja
Kodin perustamiseen, harrastuksiin ja opiskeluun. Apurahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Nettisivuilta voi tulostaa hakemuslomakkeen.
Julkaisuja
Julkaisut on lueteltu nettisivuilla.
Videomateriaalia
Varhaiset ihmissuhteet - polku lapsen suotuisaan kehitykseen DVD
Koulutusta
Koulutetaan ammattilaisia
Muuta
Säätiössä kehitetään alueellisten yhteistyöverkostojen toimintaa, lisätietoa nettisivuiltamme. Säätiö tekee läheistä yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.
Nettisivuilla
www.vamlas.fi
Monipuolista tietoa säätiön historiasta ja toiminnasta
Tiedot antoi
/ päivitti
Rauni Lallo, keskustoimisto(at)vamlas.fi

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Pähkinänkuoressa
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma toimii Vammaisfoorumin alaisuudessa. Vammaisfoorumi (www.vammaisfoorumi.fi) on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön kattojärjestö. Tukikeskus Hilman tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden kotoutumista ja yhdenvertaisuutta. Tukikeskus pyrkii vaikuttamaan maahanmuuttajataustaisten vammaisten asemaan mm. järjestämällä koulutusta, tuottamalla tiedotusmateriaalia, tarjoamalla neuvontapalvelua yksilöasiakkaille, viranomaisille ja järjestöille sekä verkostoitumisen ja yhteistyöprojektien kautta.
Kohderyhmä
Maahanmuuttajataustaiset vammaiset tai pitkäaikaissairaat henkilöt, heidän läheisensä sekä sosiaalialan viranomaiset ja järjestöt
Mukaan pääsee
Palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä tukikeskukseen.
Palveluita
Tukikeskus tarjoaa neuvontapalvelua yksilöasiakkaille ja heidän läheisilleen sekä viranomaisille ja järjestöille. Tuen tarve arvioidaan yksilöllisesti tai kysymyskohtaisesti. Keskus tarjoaa myös koulutuspalvelua viranomaisille ja järjestöille.
Julkaisuja
Mm. infopaketti suomalaisista vammaisjärjestöistä, Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas. Asiakkaana maahanmuuttaja -käsikirja. Julkaisut saatavissa kotisivuilta, palveluopasta voi tilata paperiversiona toimistolta (saatavilla suomen ja selkosuomen lisäksi 6 kielellä).
Edunvalvonta
Tukikeskus voi tarvittaessa tehdä asiakkaalle palvelukartoituksen ja avustaa esimerkiksi vammaispalveluita koskevien hakemusten tekemisessä.
Muuta
Tiedot käytännön kokemuksista ja kysymyksistä edesauttavat toiminnan kehittämistä. Osana toimintaansa tukikeskus pyrkii keräämään tietoa maahanmuuttajataustaisten vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden, heidän läheistensä tai heidän kanssaan työtä tekevien kokemuksista Suomessa (haasteista, hyvistä käytännöistä, yms.). Siten kaikki aiheeseen tai käytäntöön liittyvä tieto ja viesti on tervetullutta.
Nettisivu
www.tukikeskushilma.fi
Tiedot antoi
/ päivitti
Hannaleena Pölkki, info(at)tukikeskushilma.fi
alkuun.gif


Tule mukaan rakentamaan näitä sivuja! Lisää omat vinkkisi ja kokemuksenne, niistä voi olla muille vammaisperheille paljon iloa ja hyötyä. Jos Sinulla on kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä Jaatiseen